Externe contacten

Inspectie Basisonderwijs

Voor vragen over onderwijs:
tel.: 0800-8051 (gratis)
website: www.onderwijsinspectie.nl
email: info@onderwijsinspectie.nl

Jeugdgezondheidszorg

GGD Hart voor Brabant afd. JGZ
tel.: 0900-4636443
Kasteellaan 4
5141 BW Waalwijk

www.ggdhvb.nl

Hier zijn de volgende hulpverleners te vinden:

Jeugdarts: Lonneke Peperkamp
Jeugdverpleegkundige: Korrie Haans
Teamassistent: Dimf v. Loon
Logopedist: Carla van Heugten

Externe Vertrouwenspersoon

schoolarts GGD: mw. Dr. Louise Pepping
tel.: 0416 - 33 24 32 / 013 - 46 43 911

begeleider SOM: mw. Irma van Hezewijk
tel.: 0416 - 67 44 00 / 013 - 53 24 888

Klachtencommissie

VBKO
tel.: 070 - 35 68 600
tel.: 070 - 39 25 508
fax: 070 - 36 16 052
Stadhouderlaan 9
Postbus 82158
2508 ED Den Haag

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
tel.: 0900 - 1113111 (lokaal tarief)